สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 128 รายการ