สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อทำน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักหอสมุด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ