สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้อง PTZ แบบติดตามผู้บรรยาย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เครื่อง