สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เครื่อง