สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ online ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ