สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายเพื่อการทดสอบแบบออนไลน์ พร้อมระบบคุมสอบออนไลน์ (Online Proctor System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ