สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนตามอัธยาศัยของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของสังคมไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ