สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 2 รายการ