สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565