สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำรถบัสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งความยาวไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร พร้อมระบบเซ็นเซอร์สำหรับระบบรถไร้คนขับ จำนวน 1 คัน