สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นกากแร่ โดยวิธี SPT และ Rotary Drilling  พร้อมทดสอบเชิงวิศวกรรม จำนวน ๑ งาน