สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน