สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)