สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 1 รายการ (จ้างทำชุดจำลองการเรียนรู้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมแบบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด)