สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๖๐๐๐๔๑๔
การจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ ๒ จำนวน ๖ อาคาร แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ