สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน ๔ อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)