สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)