สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์