สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร (มจธ.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก