สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ IPad จำนวน 85 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก