สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ