สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเมนไฟฟ้าและห้องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก