สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกยิงสำหรับชุดช่่วยฝึกรถถัง M60 A3 โรง้รียนทหารม้า จำนวน 1 ระบบ