สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด