สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดคลังสินค้าอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ อัตโนมัติแบบรถยนต์อัจฉริยะพร้อมหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด