สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสนับสนุนอุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด