สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์ Access Swtich (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ