สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 2 ชุด