สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1,092 รายการ