สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร ภายใน มจธ. บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)