สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด