สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการเสริมศักยภาพและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการถ่ายภาพดิจิทัลแบบมืออาชีพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด