สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ