สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานซื้อชุดวิเคราะห์ระดับพันธุศาสตร์และติดตามประชากรสัตว์ป่า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด