สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด