สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถบัสไฟฟ้า (EV BUS) มจธ.บางขุนเเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)