สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ