สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง