สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง Webinar จำนวน ๑ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)