สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างจัดงาน AI/Robotics for All Expo 2022  จำนวน 1 งาน