สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Learn-AI.in.th สำหรับโครงการ AI for ALL จำนวน 1 งาน