สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดการเรียนการสอนสำหรับการสร้างสรรค์งานดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด