สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด