ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด