สำนักงานงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อให้รองรับการลงทะเบียนและกระบวนการตัดเกรดวิชาโมดูล  จำนวน 1 ระบบ)