สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง Biacore T200 (SPR system) “GE SERVICE” ESScare จำนวน 1 เครื่อง