สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง