สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพเจลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566