สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance for LAB) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)