สำนักงานกิจการนักศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อสิทธิในการใช้อินเทอร์เน็ต Unlimited บนมือถือของเครือข่าย เอ ไอ เอส สำหรับนักศึกษา จำนวน 85 Code